Fokus på innovation og fagfolk

Samler branchen om godt og visionært skolebyggeri

I 2012 udviklede og skabte direktør og initiativtager Kirsten Jung Messe SCHULBAU. Lige siden har hun samlet fagfolk indenfor skolebyggeri til årlige messer og netværk-saloner i en række af Tysklands største byer som Berlin, München, Hamborg, Køln, Dresden samt i Wien. 

I mere end 10 år har jeg på tværs af landegrænser samlet arkitekter, kommuner, ingeniører, private og offentlige bygherrer samt investorer omkring alle spektre af området for læringsbyggeri.
I Danmark og Tyskland arbejder jeg blandt andet tæt sammen med C.F. Møller Architects, Danske Arkitektvirksomheder, BDA (Bund Deutscher Architekten), Bundesstiftung Baukultur, Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, DGNB, Building Green Council, de store tyske myndigheder indenfor byggeri samt med vigtige forbund og foreninger i byggebranchen. I 2023 vil jeg fortsætte succesen med min første 2-dages event i København, og jeg glæder mig til at invitere danske og tyske fagfolk fra branchen,
siger Kirsten Jung som arbejder og bor i både Hamborg og København.
Hun vil nu dele sine årelange erfaringer fra tysktalende lande og skabe kontakter mellem danske virksomheder og sit omfattende netværk over hele Tyskland.

SCHULBAU/SKOLEBYGGERI er pt vel en af de mest krisesikre platforme inden for byggeri. Alt skal forbedres og  igangsættes så hurtigt som muligt i en situation med for mange skoleelever, for få pædagoger og for få eller for nedslidte skoler.

Jeg vil skabe en international tænke tankl som kan begejstre hele branchen for nye ideer. Her har temaet bæredygtigt læringsbyggeri en helt særlig fokus for den dansk-tyske udveksling af viden, ideer og resurser. Vi kan profitere af det internationale samarbejde, og med partnerskaber kan vi bane vej for fremtidens skole.
Danskerne bringer ny viden og nye erfaringer til bordet – med digitalisering og bæredygtighed ligger de helt i front internationalt. Og i Tyskland er efterspørgslen efter innovative ideer som bekendt enorm. Ikke mindst omkring skolebyggeri, hvor der er afsat 40 milliarder euro alene til skolebyggeri frem til 2040. Til nybygning, renovering, bæredygtighed, reusability og redevelopment og alt, som kan skabe de bedste rammer for nutidens pædagogik og læring. Jeg samler alle spillerne omkring et kæmpestort marked.  

Den tyske messe SCHULBAU har siden 2012 samlet branchen om godt og visionært skolebyggeri i storbyer som Hamborg, Berlin, Dresden, Frankfurt, Stuttgart samt Wien.

Området for læringsbyggeri går fra daginstitutioner til universitetscampus og står altid i centrum af alle vores aktiviteter. I Tyskland har adskillige af mine tysk-danske samarbejder allerede båret frugt. Flere teams har både vundet store udbud og ført dem ud i livet.
Disse gode resultater vil jeg nu tage med til København. Alle danske og tyske aktører fra branchen er hermed inviteret til to dage fyldt med oplevelser, matchmaking, ny viden og spændende relationer.

Udvikling

Information

Teknologi

Arkitektur

Mød teamet

Eksperter på området

Martina-Stefanie Weiss

Christiane Schüllermann

Kirstin Ahrndt-Buchholz

Bettina Duwentäster

Susan Lange