Salon & Messe SCHULBAU/SKOLE- BYGGERI lanceres i Danmark

30. November 2022

Tysk-danske direktør Kirsten Jung åb- ner porten til ny, international tænketank for skole- og læringsbyggeri i København. Messen SCHULBAU / SKOLEBYGGERI er hendes første skridt til at bringe sit lands- dækkende tyske netværk til Skandinavien.

Med det mål at sikre fremtidens lærings- miljø for nutidens børn er den danske og tyske ekspertbranche indbudt til at mødes med fokus på alle aspekter af SCHULBAU/ SKOLEBYGGERI. På Docken i Nordhavn er to dage dedikerede til fremsynede, dan- ske og internationale oplægsholdere, pa- neldiskussioner, udstillere, internatio- nal kunst og ikke mindst networking og matchmaking mellem eksperter fra Dan- mark og de tysktalende lande.

40 milliarder euro

I Tyskland er efterspørgslen efter inno- vative ideer enorm. Ikke mindst omkring skolebyggeri, hvor der er afsat 40 milli- arder euro alene til skolebyggeri frem til 2040. Til nybygning, renovering, bære- dygtighed, reusability og redevelopment og alt, som kan skabe de bedste ram- mer for nutidens pædagogik og læring. Kirsten Jung samler spillerne omkring et kæmpestort marked.

Mere end en traditionel udstillermes- se er SCHULBAU/SKOLEBYGGERI en net- værksfestival.

Netværk er platform for nye og per- sonlige relationer for en bred vifte af branchefolk fra skole- og læringsbyggeri.

I alle pauser og om aftenen er der lejlig- hed til at møde nye mennesker og tale om nye og konkrete samarbejdsmulighe- der med uformel og afslappet mingling og matchmaking.

Begge dage afholder internationale, kendte SCHULBAU-eksperter spænden- de foredrag af højeste kvalitet om helt aktuelle temaer.

Som noget helt specielt for Køben- havn medvirker to forrygende og motive- rende coaches, som begge dage kommer med inspirerende workshops og kaster folk direkte ud i samarbejde på stedet. Alle kommer ud af busken.
Se hele programmet på vores websites
www.schulbau-messe.de og www.skolebyggeri.com

Besøgende og udstillere

På messen deltager offentlige og private bygherrer, kommuner, borgmestre, arki- tekter, bygningsingeniører, skoleledere, pædagoger og facility managere.

Tid og sted

13. og 14. juni 2023, Docken, Færgehavns- vej 35, 2150 Nordhavn
Messen og netværkssaloner afholdes på engelsk/dansk/tysk. Alle oplæg holdes på engelsk.

Programmet for begge dage kan ses her på tysk og engelsk. https://www.schulbau-messe.de/de/mes- se/2023kopenhagen/programm-kopen- hagen.php

Billetter

Early Bird billet kan købes senest 26. maj og giver adgang til hele konferen- cen, matchmaking, messens udstillinger og Let ́s Jazz SCHULBAU/SKOLEBYGGERI med en sundowner drink og snacks.

Samarbejde: Både i Danmark og i Tysk- land arbejder SCHULBAU /SKOLEBYGGE- RI sammen med alle relevante foreninger, kommuner, bygherrer etc.

Direktør Kirsten Jung og hendes er- farne tysk-danske team følger hele ar- rangementet personligt og professio- nelt med SoMe-synlighed, podcasts og special-interest digital magasinet SCHU- LBAU.

SCHULBAU/SKOLEBYGGERI arrangeres i samarbejde mellem CUBUS MEDIEN Ver- lag GmbH og Salooning Green Future ApS.

For flere informationer kontakt:

Phillip Rosen, souschef, phillip.rosen@cubusmedien.de

+49 40 8080 57 287 Kirsten Jung, direktør,

Kirsten.Jung@icloud.com

+45 4025 1911

Schulbau messe stuttgart. Tak til stuttgart for to fantastiske dage!

Schulbau messe stuttgart. Tak til stuttgart for to fantastiske dage!

Foto: Cubus Medien Verlag / Thomas Rathay Stuttgarts borgmester Isabel Fezer (t.v.) og Kirsten JungTak til alle der kom til til Carl Benz Arena i Stuttgart den 28. og 29. februar. Når beslutningstagere taler med producenter om moderne og bæredygtige skoler, arkitekter...

Danske Arkitektvirksomheder deler Skolebyggeri

Danske Arkitektvirksomheder deler Skolebyggeri

STYRK DIT INTERNATIONALE NETVÆRK INDEN FOR SKOLEBYGGERI Af: Danske Arkitektvirksomheder Foto: Frederiksbjerg Skole, Henning Larsen og GPP Arkitekter. Fotograf: Peter NørbyVær med til en inspirerende dag inden for bæredygtigt skolebyggeri. En dag med innovative...

Dansk-tysk arkitektteam vinder Olympiastützpunkt Hamburg

Dansk-tysk arkitektteam vinder Olympiastützpunkt Hamburg

For anden gang i år har danske KHR Architecture i samarbejde med deres tyske partner BBPlan, Ham- burg, vundet et skolebyggeri i Tyskland, Olympiastützpunkt (OSP) i Hamburg. Det er KHR ́s tredje ty- ske skolebyggeri de seneste år og et fjerde står foran...